0522 - 46 13 15
Elke verhuizing met zorg uitgevoerd
Elke verhuizing
met zorg uitgevoerd!

Garantie certificaat

Op al onze verhuizingen is het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers van toepassing. Dit certificaat maakt deel uit van de verhuisovereenkomst en daarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006 en Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen 2006.

a. Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt de klant de garantie dat de Erkende Verhuizer de inboedel heeft verzekerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006. Het Garantiecertificaat is tevens de verzekeringspolis.

b. Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt de klant de garantie dat de verhuizing alsnog, met bekwame spoed, door een Erkende Verhuizer zal worden uitgevoerd in het geval de gecontracteerde Erkende Verhuizer wegens faillissement of surseance van betaling niet meer in staat is de verhuizing uit te voeren.

c. Het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt de klant de garantie dat een aanbetaling tot maximaal 25% van de overeengekomen verhuisprijs is gegarandeerd indien de klant de verhuizing alsnog door een andere Erkende Verhuizer laat uitvoeren. Deze garantie is alleen van toepassing in combinatie met de situatie uit lid b. van dit Garantiecertificaat.

De wijze waarop de klant aanspraak kan maken op het Garantiecertificaat is vastgelegd in de Garantieregeling Garantiecertificaat Erkende Verhuizers. Om aanspraak te maken op de garanties onder b. en c. moet de klant zich schriftelijk wenden tot de Organisatie voor Erkende Verhuizers. De garanties onder b. en c. zijn uitsluitend van toepassing voor verhuizingen binnen Nederland.

Voor meer informatie zie: www.garantiecertificaat.nl
Certificaatdatum: 7 juni 2008

 

Stel een vraag!

erkende verhuizer